tiistai 12. lokakuuta 2010

Oppimateriaali: Maisema


Arkipuheessamme maisema tarkoittaa yleensä näkymää. Määritelmä on melko suppea, sillä maisemassa on monia eri ulottuvuuksia. Maisema koostuu monista ilmiöistä ja asioista, joilla on maastossa paikkansa ja takanaan historiansa. Maisemaa voi katsella, kuunnella, tunnustella, haistella ja maistella. Ihmisen omat kokemukset ja tiedot vaikuttavat maiseman sisältöön ja sen arvottamiseen.
Maisema näyttää nykyhetken ja historian. Se muuttuu jatkuvasti.

Maisema voidaan jakaa luonnonmaisemiin, kulttuurimaisemiin ja kaupunkimaisemiin.

1. Luonnonmaisemiin kuuluvat metsät, suot, järvet, tunturit jne. Luonnonmaisemassa ei periaatteessa ihmisen jälki näy. Ihminen kuitenkin vaikuttaa kaikkialla. Vesistöihin kulkeutuu ravinteita, metsiä hakataan jne.

2. Kulttuurimaisemat ovat ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksen summa. Sana kulttuuri on tullut suomen kieleen latinasta ja se on tarkoittanut alkujaan viljelyä. Maaseudun viljelymaisemat ovatkin kulttuurimaisemia tyypillisimmillään. Toisaalta kaatopaikatkin ovat kulttuurimaisemia. Ihmisen vaikutus kulttuurimaisemassa näkyy sekä hyvässä että huonossa. On kuitenkin eri asia, mikä kulttuurimaisema määritellään arvokkaaksi ja mikä ei.

3. Kaupunkimaisemat ovat osa kulttuurimaisemia, mutta niissä ihmisen vaikutus näkyy ääri-ilmiönä. Luonto jää taka-alalle ja maisemassa on pelkästään ihmisen tekemiä rakennelmia. Aivan kuten ei ole puhtaita luonnonmaisemia, ei ole puhtaita kaupunkimaisemiakaan. Aina jokin kasvi itää asfaltin halkeamasta tai lintu lentää talon katolle.

Maisema-projektin työpajoissa maisema jaettiin ajallisiin teemoihin: maisema ennen, maisema nyt ja maiseman muuttaminen. Teemoissa tarkasteltiin maisemaa, sen historiaa ja erilaisia maisematyyppejä.

Perniön yhteiskoulussa toteutettiin koko syyslukukauden kestänyt tutkivan oppimisen projekti, jossa oppilaat itse saivat valita heitä kiinnostavan maisemantutkimuskohteen, työskentelytavan ja lopputuotoksen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti