torstai 30. joulukuuta 2010

Linkkivinkit

Katso vielä ainakin nämä linkit:

Rakennusperintö

Jokaisen oma ympäristö - kulttuuriympäristö kampanja 2010

Salon kaupungin kaavoitus ja rakentaminen

Valonia Varsinais - Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

Jäteneuvonta

Ympäristökasvatuksen toimintamalli

Kierrätyskeskus

Kotiseutukierrokset Salossa

Maisema-projektin kirjavinkit

Hovi, A., Jantunen J., Lahelma, A., Kiuru, A., Suominen, O., Virtanen, T. & Voijola, G-M.:
Matka Etelä-Suomen perinnemaisemiin ja esihistoriaan, 2005.

Kumpulainen, Kristiina ym.: Oppimisen sillat. Kohti osallistavia oppimisympäristöjä. CICERO Learning, Helsingin yliopisto, 2010.

Perniön Kulttuuriympäristö ja arvot. Salon seudun rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema. SARAKUM 2000-2004 Projektiraportti.

Metsäranta, P. (toim.): Linnoista lähiöihin. Rakennetut kulttuuriympäristöt Suomessa, 2010.

Syrjämaa, T. & Tunturi, J.: Eletty ja muistettu tila, 2002.

Espinassous, L.: Rakennetaan maja, 2010.

Meskanen, P.: Pieni majakirja, 2006.

Baric, M.: Nukketeatteria!, 2004.

Nikulainen, T. & Tavasti, A.: Aurinkovuosi. Ympäristökäsitöiden keruu- ja työkalenteri, 1997.

Kolehmainen, Alfred: Asumukset aikojen alussa. RAK, Nurmijärvi, 1999.

Innamaa, Kerttu & Lindström, Olavi: Perniön historia III. Salo, 1986.

Näyttely

Näyttelyn avulla lasten työt pääsevät esille ja avaavat aikuisten silmät katsomaan maisemaa lasten
näkökulmasta. Itse näyttelyn rakentaminen on hyvä oppimiskokemus lapsille.

Perniöntien koulujen ja päiväkotien maisemamaalauksista, valokuvista ja pihasuunnitelmista koottiin Lapsen maisema - näyttely. Näyttely toteutettiin Perniön, Särkisalon ja Salon kirjastoissa, jotta kaikkien koulujen ja päiväkotien työt pääsivät esille.

Tutkivan oppimisen projekti - Syyslukukausi Perniössä

Perniön yhteiskoulussa maisema-projekti toteutettiin koko syyslukukauden mittaisena tutkivan oppimisen projektina. Tutkivassa oppimisessa opettaja ei suunnittele kaikkea alusta loppuun asti valmiiksi oppilaille. Opettaja on mukana auttamassa oppilasta omassa oppimisprosessissa. Oppilas
valitsee tutkimuskohteensa ja työskentelytapansa oman kiinnostuksensa mukaan. Tutkivassa oppimisessa harjoitellaan ryhmätyöskentelyä, työskentelyprosessin suunnittelua ja lopputuloksen jakamista muille.

Yhteiskoulun oppilaat muodostivat pienryhmiä, jotka valitsivat heitä kiinnostavan maisemantutkimuskohteen, työskentelytavan ja lopputuotoksen. Ryhmät pitivät työskentelyprosessistaan päiväkirjaa, jota muut pystyivät lukemaan. Maisemaprojektin aikana koululla vierailivat kotiseutuneuvos Antero Peijonen kertomassa Perniön historiasta ja Taideteollisessa korkeakoulussa opiskeleva Riikka Niittonen maisemamaalausten historiasta. Projektin aikana oppilaat tutustuivat myös Lupajan muinaismuistoalueeseen Anne Erjalan opastuksella.

Erilaisia tiedonhankintatapoja:

- Maisemamaalauksiin tutustuminen
- Vanhojen valokuvien, ilmakuvien ja karttojen tutkiminen, omat kotiarkistot,
kaupunginarkistot
- Muistitiedon kerääminen, omat vanhemmat, isovanhemmat, naapurit jne. tiedon
lähteinä
- Aikaisempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen perehtyminen
- Sanomalehdet
- Haastattelut ja gallupit, esim. mielipaikat, inhokit jne.
- Vierailut, asiantuntijavieraat
- Valokuvaus, esim. oma maisemani, tärkeät paikkani

Oppilaiden töissä maisemaa käsiteltiin monipuolisesti historian, rakennetun maiseman, äänimaiseman, taiteen, ihannemaisemien ja pelon maisemien kautta. Konkreettisesti maisemaan pääsi tutustumaan lodjausreitillä. Hauskoina lopputuotoksina syntyivät myös maisemaan liittyvät pelit ja leikit, sekä nukketeatteriesitys. Yhteisenä nimittäjänä kaikissa oppilaiden töissä oli paikallisuus. Lopuksi oppilaat esittelivät työnsä Perniön museon 80-vuotisjuhliin rakennetussa näyttelyssä.

Esimerkkejä lopputuotoksista:

1. Lodjauspolku

2. Äänimaisemateos

3. Maisemapeli

4. Nuoren oma katse/maisema valokuvanäyttely

5. Kuntaliitos – vaikutus rakennettuun maisemaan ja arvottaminen

6. Maisemaan vaikuttaminen - kuntalaisaloite

7. Perniön kirkonkylän yleinen aatekilpailu vuodelta 1991

8. Maiseman muutos -video

9. Perinnemaisemaopas

10. Pienoismallin rakentaminen

11. Ympäristötaideteos

12. Parkour-rata

13. Maisemamaalausnäyttely

14. Väittely esim. lähimaiseman rumin rakennus

15. Vanhojen rakennusten korjausneuvonta

16. Mielikuvakartat, esim. kollaasi

17. Maisemahistoriallinen selvitys

18. Rakennusinventointi

19. Näytelmä